Sunday, 11 November 2012


DUNIA MUZIK 
Dalam mata pelajaran Dunia Muzik, apresiasi muzik adalah bahagian menghayati muzik. Muzik-muzik yang perlu dihayati ialah muzik popular, muzik tradisional Malaysia, muzik klasik Barat dan muzik Asia.

Muzik Popular
Muzik popular ialah sejenis genre yang berbeza daripada muzik klasik dan lebih dinikmati oleh orang ramai pada masa kini. Muzik popular lebih fleksibel dari segi tempo, dinamik, ton warna dan irama. Antara jenis-jenis muzik popular ialah muzik rock, jazz, blues, R&B dan hip hop.


                                         Muzik pop                                        
                                        Muzik  pop
Muzik jazz


                               
                                                       Muzik hip hop


MUZIK TRADISIONAL MALAYSIA
Muzik tradisional adalah muzik daripada sesautu kaum yang bergantung kepada budaya, adat resam sesbuah bangsa. Semua muzik tradisional mempunyai ciri-ciri bangsa tersendiri. Misalnya di Malaysia, muzik tradisional terbahagi kepada kaum Melayu, Cina, India dan Iban.                            Muzik tradisional  kaum Melayu.


                             Muzik tradisional kaum Cina


                              Muzik tradisional kaum India
                   

   
                    
                        Muzik tradisional kaum Iban dan Bidayu


MUZIK KLASIK BARAT
Muzik barat dalam bahasa Inggeris ialah " Western Muzik" ,merujuk kepada genre-genre muzik yang berasal dari dunia barat.  Muzik klasik terdiri daripada beberpa periode, misalnya barok, klasik, romantik dan moden. Antara komposer yang kenal pada muzik klasik barat ialah Johann Sebatian Bach, Antonio Vivaldi, Ludwid van Beethoven dan Felix Mendelssonhn.                                                   Muzik Klasik BaratMUZIK ASIA
Muzik Asia ialah muzik dari negara Asia. Negara Asia dibahagi kepada negara Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Barat. Setiap negara Asia mempunyai budaya dan adat resam yang tersendiri, maka muzik Asia berbeza dengan muzik Barat dari segi mud, irama, rentak, tekstur dan tempo.                                                              Muzik Asia


No comments:

Post a Comment